Leposlovje v strojni preobleki #5: Dobra znamenja

Strojni prevajalniki postajajo vse boljši in boljši. Kot smo videli v tem blogu, najboljše rezultate dobimo, če jih uporabljamo na primernih besedilih. Kako pa se obnašajo, ko se srečajo z besedili, ki niso najbolj primerna za strojno prevajanje, kot so literarna dela? Zanje velja prepričanje, da jih algoritmi za strojno prevajanje še dolgo ne bodo znali prevesti, vendar ali je to res? V Aikwitu smo se odločili, da preverimo te trditve!

Pravila igre

Vsak teden ali dva bomo izbrali kratek odlomek nekega literarnega dela in ga strojno prevedli z nekaj najbolj uveljavljenimi brezplačnimi strojnimi prevajalniki. Prvo epizodo si lahko ogledate tukaj.

Tekmovalci so: Google Translate, Microsoft Bing Translator, strojni prevajalnik ruskega iskalnika Yandex Translate in tekmovalec iz domačih logov, ki so ga razvili v laboratoriju za umetno inteligenco na Institutu Jožefa Stefana. Vsi štirje člani Aikwitove ekipe bomo strojne prevode ocenili z oceno od 1 do 5, kjer je 5 najvišja in 1 najnižja ocena. Tako bomo skozi čas dobili povprečno oceno kakovosti posameznega strojnega prevajalnika na področju prevajanja literature.

 

Epizoda 5: Dobra znamenja

V prejšnjem preizkusu smo preverjali, kako so se strojni prevajalniki spopadli z Orwellovim novorekom, tokrat pa smo jim namenili po mnenju marsikaterega prevajalca najtrši kulturno-jezikovni oreh: humor. Dobra znamenja – verne in natančne prerokbe Agnes Nutter, coprnice sta s skupnimi močmi napisala Terry Pratchett in Neil Gaiman, takrat že vsak zase uveljavljena pisca sodobne fantastične literature s primesmi satire. Kako skupaj napisati knjigo leta 1988? Pratchett in Gaiman sta kasneje v intervjujih pojasnila, da sta o idejah vsak dan razpravljala po telefonu, dele zgodbe pa sta si pošiljala na disketah. Dogajanje Dobrih znamenj je postavljeno v Anglijo, kjer predstavnika nebes in pekla, demon Crowley in angel Aziraphale, poskušata preprečiti prihod Antikrista in posledično konec sveta, saj jima je človeštvo tekom stoletij priraslo k srcu, namesto njiju (in še z veliko več domišljije) pa tudi opravlja večino njunega poslanstva. Pri tem so jima v pomoč kriptične, a natančne prerokbe coprnice Agnes Nutter iz 17. stoletja, v skladu s katerimi naj bi bilo sveta konec naslednjo soboto, malo pred kosilom. Po delu je bila med drugim posneta istoimenska televizijska serija. Dobra znamenja so v slovenskem jeziku izšla leta 2010 pri založbi Sanje, Boštjan Gorenc – Pižama pa si je za prevod prislužil častno listo Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBBY.

Takole je videti v angleškem izvirniku:

Many phenomena – wars, plagues, sudden audits – have been advanced as evidence for the hidden hand of Satan in the affairs of Man, but whenever students of demonology get together the M25 London orbital motorway is generally agreed to be among top contenders for Exhibit A.
Where they go wrong, of course, is assuming that the wretched road is evil simply because of the incredible carnage and frustration it engenders every day.

In fact, the very few people on the face of the planet know that the very shape of the M25 forms the sigil odegra in the language of the Black Priesthood of Ancient Mu, and means “Hail the Great Beast, Devourer of Worlds”. The thousands of motorists who daily fume their way around its serpentine lengths have the same effect as water on a prayer wheel, grinding out an endless fog of low-grade evil to pollute the metaphysical atmosphere for scores of miles around.

It was one of Crowley’s better achievements. It had taken years to achieve, and had involved three computer hacks, two break-ins, one minor bribery and, on one wet night when everything else had failed, two hours in a squelchy field shifting the marker pegs a few but occultly incredible significant metres. When Crowley had watched the first thirty-mile long tailback he’d experienced the lovely warm feeling of a bad job well done.

It had earned him a commendation.

 

Izvirno besedilo

In tako v slovenskem prevodu Boštjana Gorenca:

Mnogo pojavov – vojne, kuge, nenapovedane revizije – se ima za dokaz skrite satanove roke v človeških zadevah, toda kadar koli preučevalci demonoznanstva staknejo glave, se kot glavnega kandidata za kronski dokaz najpogosteje omenja londonsko obvoznico M25.

Vendar se seveda motijo, ko menijo, da je preklemanska cesta zla zgolj zaradi neverjetnega pomora in nejevolje, ki ju poraja vsak dan.

Pravzaprav le nekaj ljudi na obličju planeta ve, da sama oblika M25 tvori magični simbol Odegra v jeziku črne duhovščine starodavnega Muja in pomeni “Pozdrav vsemogočni zveri, požiralcu svetov.” Tisoči voznikov, ki vsakodnevno besnijo v oblaku izpuhov po kačastem asfaltu, imajo enak učinek kot voda na volilni mlinček, počasi a stalno valeč brezkrajno meglo zla nižje kategorije, ki onesnažuje metafizično ozračje ducate kilometrov naokoli.

To je bil eden boljših Crowleyjevih dosežkov. Preden mu je uspelo, so bila potrebna leta ter trije vdori v računalnik, dva vloma, ena manjša podkupnina ter neke mokre noči, ko je vse drugo propadlo, dve uri na cmokotajočem polju, kjer je premaknil kline označb za le nekaj, toda okultno neverjetno pomembnih metrov. Ko je Crowley opazoval prvi petinštiridesetkilometrski zastoj, ga je prevel prijeten topel občutek dobro opravljenega slabega dela. 

Prislužilo mu je javno pohvalo.

Slovenski prevod

Tako pa so videti strojni prevodi:

Številni pojavi – vojne, kuge, nenadne revizije – so bili predstavljeni kot dokaz za skrito roko Satane v človekovih zadevah, toda kadar se študentje demonologije zberejo na orbitalni avtocesti M25 v Londonu, je običajno dogovorjeno, da je med najboljšimi kandidati za razstavo A .
Seveda gre narobe, če domnevamo, da je huda cesta hudobna zaradi neverjetnih pokolov in frustracij, ki se jih loti vsak dan.

Pravzaprav zelo malo ljudi na planetu ve, da prav oblika M25 tvori sigil odegra v jeziku črnega svečeništva starodavnih Mu in pomeni “pozdravite Veliko Zver, ki je požrl svetove”. Na tisoče avtomobilistov, ki se vsak dan vozijo po svojih serpentinskih dolžinah, ima enak učinek kot voda na molitvenem kolesu, ki bruši neskončno meglo nizkocenovnega zla, da onesnažuje metafizično ozračje za kilometre naokoli.

To je bil eden boljših dosežkov Crowleyja. Potrebna so bila leta, ki so vključevala tri računalniške kraje, dva vloma, eno manjše podkupovanje in v eni vlažni noči, ko vse drugo ni uspelo, dve uri na okornem polju, ki je premikal markerje, nekaj pa okultno neverjetnih pomembnih metrov. Ko je Crowley opazoval prvo trideset kilometrov dolg hrbet, je doživel čudovit topel občutek slabo opravljenega dela.

To mu je prislužilo pohvalo.

Google Translate

Veliko pojavov-vojn, plagues, nenadne revizije-so bili napredni kot dokaz za skrito roko satan v zadevah Man, ampak kadar študenti demonology dobili skupaj M25 London orbitalne avtoceste je na splošno dogovorjeno, da se med top kandidata za razstava A.

Če gredo narobe, seveda, je ob predpostavki, da nesrečne cesti je zlo preprosto zaradi neverjetnega pokol in frustracije je povzroča vsak dan.

V bistvu, zelo malo ljudi na obrazu planeta vedo, da je zelo oblika M25 tvori Sigil odegra v jeziku črnega duhovništva starodavnih mu, in pomeni “Hail velika zver, Devourer svetov”. Na tisoče motoristov, ki dnevno dima svojo pot okoli svojega serpentine dolžine imajo enak učinek kot voda na molitev kolo, brušenje iz neskončne meglo nizko stopnjo zlo onesnažiti metafizične ozračje za rezultate milj okoli.

To je bil eden od Crowleyevih boljših dosežkov. To je sprejela leta, da bi dosegli, in je vključevala tri računalniške hacks, dva break-ins, eno manjše podkupovanje in, na eni mokri noči, ko je vse ostalo ni, dve uri v squelchy področju premika marker kljukice nekaj, vendar occultly neverjetno pomembnih metrov. Ko Crowley je gledal prvi trideset milj dolgo tekač on bi doživeli lep topel občutek slabo delo dobro opravljeno.

Zaslužil si je pohvalo.

Microsoft Bing

Veliko pojavov, vojne, kuge, nenadne revizije – so bili napredni kot dokaz za skrite prepustiti Satanu v zadeve Človek, ampak ko študenti demonology dobili skupaj M25 London orbitalni avtoceste, na splošno je strinjal, da bo med top kandidata za Razstavo A.

Kjer gredo narobe, seveda ob predpostavki, da borno cesti je zlo preprosto zato, ker je neverjetno pokol in frustracije to povzročiti vsak dan.

V resnici je zelo malo ljudi na obraz planet vedeti, da je zelo obliko M25 tvori sigil odegra v jeziku Black Duhovniřtvo Starih Mu, in pomeni “Toča Velika Zver, Devourer Svetov”. Več tisoč motoristov, ki se vsakodnevno oklepni dimni svojo pot okoli svoje serpentine dolžin, ki imajo enak učinek, kot vodo na molitev kolo, brušenje si neskončno meglo nizko-razred zlo, da onesnažujejo metafizične vzdušje za sto milj okoli.

To je bil eden od Crowleyevih boljših dosežkov. To je sprejela letih doseči, in so vključene tri računalnik žaga, dveh vlomov, enega mladoletnika, podkupovanje in na enem mokri noči, ko vse, kar je drugje ni, dve uri v squelchy področju premikajo marker kljukice nekaj, vendar occultly neverjetno pomemben metrov. Ko je Crowley gledal prve triintrideset-milj dolge repback je doživel ljubek topel občutek slabo opravljeno delo.

Zaslužil si je pohvalo.

Yandex

Številni pojavi – vojne, nadloge, nenadne revizije – so bili napredni kot dokaz za skrito satan v aferah človeka, vendar, ko se učenci demonologije zberejo skupaj z orbitalskim avtom M25 London, se na splošno strinjamo, da bo med najvišjimi tekmovalkami za dokaz A.

Če gredo narobe, se seveda domneva, da je grozna pot samo zaradi neverjetnega pokola in frustracije, ki jo vsak dan postane.

Zelo malo ljudi na tem planetu ve, da je oblika M25 v jeziku Črnega Pridigra v jeziku starodavnega Zmaja, in pomeni “Živeča Zver, Devarer sveta”. Na tisoče motoristov, ki se potikajo okoli serpentinskih dolžin, imajo enak učinek kot vodo na molitvem kolesu, ki povzroča brezmejno meglo, ki bo onesnažila metafizično ozračje, ki bo onesnažila metafizično ozračje.

Bil je eden od Crowleyjevih boljših dosežkov. Trajalo je leta, da je dosegel in je vključil tri računalniške hacks, dva obroka, en manjši podkupovanje in, na eni mokri noči, ko je vse drugo na travniku spreminjalo označevalec, nekaj, razen okrušnih neverjetno pomembnih metrov. Ko je Crowley opazoval prvih 30 km dolga, je doživel prijetno toplo, slabo opravljeno delo.

Dal mu je pohvalo.

IJS

Kaj lahko opazimo?

Če zanemarimo slog, ki v tej zvrsti pomembno prispeva k humornemu učinku, opazimo vrsto pomenskih težav. Exhibit A je “dokaz” le v prevodu IJS, drugi prevajalniki so ga prepoznali kot “razstavo”. “Motorist” v angleškem jeziku vozi avtomobil, ne motorja, čemur se je z “avtomobilistom” najbolj približal Google Translate. Ni presenetljivo, da je prevajalnike zmotil izraz “devourer” (s pravilno prepoznanim “požiranjem” je bil tu zopet najboljši Google), morda pa bi pričakovali manj težav z izrazom “computer hack”, ki je pri IJS in Bingu ostal hack, pri Googlu računalniška kraja, kar je pomensko razmeroma ustrezno, pri Yandexu pa je nastal “računalnik žaga”. Yandex je bil obenem edini, ki je napačno prevedel izraz “one minor bribery” in sicer kot “enega mladoletnika, podkupovanje”. “Tailback”, izraz za zastoj v britanski angleščini, je prevajalnikom prav tako povzročal velike težave – Google ga je prevedel kot “hrbet”, Bing kot “tekač”, Yandex kot “repback”, IJS pa ga je preprosto izpustil.

Zanimiva je tudi dolžina zastoja – prevajalec v slovenščino se je odločil za pretvorbo milj v kilometre, temu vzoru pa sta (brez popravka dejanske vrednosti) sledila tudi Google in IJS. Bing je obdržal trideset milj, Yandex pa jih je še nekoliko podaljšal na triintrideset. Za konec naj zgolj kot zanimivost omenimo, da se kakšna beseda včasih zatipka tudi najboljšim – molilni mlinček je v slovenskem prevodu postal volilni.

 

Ocene Aikwitove ekipe

Oglejmo si, kako smo v Aikwitu ocenili tri prevode na lestvici od 1 do 5. 1 pomeni povsem nerazumljiv prevod, 5 pa pomeni prevod, ki je po kakovosti enak uradnemu prevodu človeškega prevajalca.

 GoogleBingYandexIJS
Davorin2,5111,5
Goran2111,5
Damijan2111,5
Andraž1,5111
Povprečje2111,375

Podobno kot v prejšnji rundi je spet zmagovalec Google, sledi pa mu IJS strojni prevajalnik.

* Omejitev velikosti datotek je 10 MB. Če imate večje datoteke, izpolnite kontaktne podatke in naša prodajna ekipa vas bo nemudoma kontaktirala.

Potrebujete prevod?

Kontaktirajte nas in pripravili vam bomo prilagojeno ponudbo.

Izpolnite obrazec in pripravili vam bomo prilagojeno ponudbo. Za več informacij nas lahko tudi pokličete na +386 1 620 26 16.