Ko pride inšpekcija …

Ali imajo vaši proizvodi vso ustrezno spremno dokumentacijo? Inšpektorji vse pogosteje preverjajo ustreznost dokumentacije proizvodov na trgu. Standarden ukrep v primeru nepravilnosti je odločba, po kateri ima prodajalec 8 dni časa za ureditev dokumentacije, sicer sledi umik proizvoda s trga. Če gre za manjše popravke, je 8 dni dovolj časa, zaplete pa se lahko pri bolj obsežni in zahtevnejši dokumentaciji. En prevajalec lahko v 8 dneh prevede okoli 16 tisoč besed, marsikatera navodila za uporabo pa so tudi dvakrat tako obsežna. Poleg tega imajo prevajalci redne obveznosti in ne bodo mogli takoj začeti z delom na vaši dokumentaciji. Zato v Aikwitu svetujemo, da ne čakate na prihod inšpektorja, ampak dokumentacijo uredite čim prej, saj se boste tako izognili morebitni prekinitvi prodaje in izpadu prihodkov.

 

Kdo izvaja inšpekcijski nadzor?

 

V Sloveniji nadzor nad proizvodi na trgu izvajajo različni inšpektorati, pretežno Tržni inšpektorat RS, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 


Tržni inšpektorat inšpekcijski nadzor opravlja na podlagi prijav nepravilnosti, ki jih (tudi anonimno) podajo potrošniki, ter samoiniciativno pri naključno izbranih subjektih, pri katerih preveri skladnost njihovega poslovanja glede na vsa področja, za nadzor katerih je zadolžen Tržni inšpektorat, kar omogoča realno in objektivno sliko poslovanja gospodarskih subjektov.

Pozor: Leta 2020 bo Tržni inšpektorat v skladu s strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpektoratov posebno pozornost med drugim posvetil  tudi prevodom dokumentacije v slovenski jezik, zato lahko pričakujete poostren nadzor nad dokumentacijo!


Za izvajanje nadzora nad proizvodi, ki vstopajo na trg iz držav, ki niso članice Evropske unije, je pristojna carinska uprava, ki pri svojem delu sodeluje z inšpektorati. Carinski organi lahko preprečijo sprostitev blaga v prost promet, deklariranega v ta namen, če ugotovijo: da ima proizvod značilnosti, ki vzbujajo verjetnost, da proizvod, kadar je pravilno vgrajen, vzdrževan in uporabljen, resno ogroža omenjene javne interese; da proizvodu ni priložena pisna ali elektronska dokumentacija, obvezna po ustrezni usklajevalni zakonodaji Unije, ali da je bila na proizvod nameščena napačna ali zavajajoča oznaka CE.

 

Kot uvoznik morate poskrbeti za prevod spremne dokumentacije, kar vključuje deklaracije o skladnosti ter navodila za uporabo oziroma uporabniške priročnike, v slovenski jezik, saj je to ena od zahtev za sprostitev blaga v prost promet in trgovanje z njim. V nasprotnem primeru organ, pristojen za nadzor zunanjih meja, zadrži sprostitev proizvoda, kar pomeni zamude in dodatne stroške na strani uvoznika.

 

Kakšna je zakonska podlaga?

 

Evropska unija je z Uredbo (ES) št. 765/2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga želela zagotoviti, da proizvodi, ki so vključeni v prosti pretok blaga znotraj Unije, izpolnjujejo zahteve, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite javnih interesov – zdravja in varnosti na splošno, zdravja in varnosti pri delu ter varstva potrošnikov in okolja. 

 

Med na trgu najbolj zastopane nadzorovane proizvode spadajo medicinski pripomočki, kozmetični izdelki, igrače, osebna varovalna oprema, gradbeni proizvodi, stroji, merilni instrumenti, električna oprema (nadzor skladnosti z: direktivo o elektromagnetni združljivosti, direktivo o nizki napetosti, direktivo o odpadni električni in elektronski opremi ter direktivo o omejevanju nekaterih nevarnih snovi), kemične snovi, motorna vozila in necestna mobilna mehanizacija.

 

Kdo je oseba, pooblaščena za sestavljanje tehnične dokumentacije?

 

V skladu z zahtevami o tehnični dokumentaciji in izjavi EU o skladnosti (o čemer lahko več preberete na portalu Tvoja Evropa) mora izjava EU o skladnosti vsebovati navedbo osebe, pooblaščene za sestavljanje tehnične dokumentacije, na katero se organ za nadzor trga lahko obrne, če želi vpogled v tehnično dokumentacijo, da bi preveril skladnost proizvoda. Tehnična dokumentacija mora biti organom za nadzor trga na voljo takoj, ko je izdelek dan na trg, in jo je potrebno hraniti še 10 let od tega datuma. Oseba, pooblaščena za sestavljanje tehnične dokumentacije, mora imeti sedež v EU, kar je pomembno, če uvažate proizvode iz držav, ki niso članice EU. Proizvajalec lahko kot osebo, pooblaščeno za sestavljanje tehnične dokumentacije, imenuje uvoznika ali distributerja, pri čemer je treba poudariti, da je pooblastilo izključno administrativne narave in ne zajema ukrepov za zagotavljanje dejanske skladnosti proizvoda. Več o ureditvi prostega pretoka blaga lahko preberete v Modrem vodniku za izvajanje predpisov EU o proizvodih, ki ga je pripravila Evropska komisija.

 

Ste pripravljeni?

 

Proaktiven pristop k urejanju dokumentacije vam lahko pomaga, da se izognete nevšečnostim, dolgoročno prihranite čas in denar in zagotovite neovirano poslovanje. Poleg tega strokovno in jasno prevedena navodila za uporabo prispevajo k ugledu podjetja, saj so za potrošnika bolj razumljiva, kar zlasti pri tehnično zahtevnejših proizvodih pomeni manj napak pri nameščanju in več zadovoljstva pri uporabi, kar je lahko pomemben dejavnik za zmanjšanje števila pritožb in reklamacij ter razlog, da se bo kupec odločil za ponoven nakup ali vas priporočil drugim. Čeprav navedeno ne velja za številne proizvode široke potrošnje, tudi tu previdnost ni odveč, saj potrošniki računajo na točnost navedb – takšen primer so recimo podatki o alergenih na prehrambenih proizvodih.

Kaj lahko storim, če sem prejel odločbo, da moram v 8 dneh urediti dokumentacijo?


Čim prej nam posredujte vso dokumentacijo, ki jo imate, in pripravili vam ustrezno ponudbo za prevajanje. V primeru večjega obsega lahko aktiviramo večje število prevajalcev in na ta način poskrbimo za prevod obsežnih količin v kratkem času.

 

Kako vam lahko pomaga Aikwit?

 

Ne glede na izvorni jezik spremne dokumentacije vam pri Aikwitu pomagamo, da se ustrezno pripravite in zagotovite skladnost z zakonodajnimi zahtevami, poleg tega pa kupcem svojih izdelkov omogočite dobro uporabniško izkušnjo. Pri Aikwitu se zavedamo, da se lahko glede na vrsto in ceno proizvoda, za katerega potrebujete spremno dokumentacijo v slovenskem jeziku, vaše želje in potrebe zelo razlikujejo, zato smo pripravili različne pakete prevajalskih storitev, ki si jih lahko ogledate tukaj. Ne glede na to, ali potrebujete hiter prevod standardne deklaracije o skladnosti ali podrobnih tehničnih navodil za namestitev klimatske naprave, vam bomo pomagali, da boste lahko nemoteno poslovali in se osredotočili na to, kar je res pomembno – zadovoljstvo svojih strank.

* Omejitev velikosti datotek je 10 MB. Če imate večje datoteke, izpolnite kontaktne podatke in naša prodajna ekipa vas bo nemudoma kontaktirala.

Potrebujete prevod?

Kontaktirajte nas in pripravili vam bomo prilagojeno ponudbo.

Izpolnite obrazec in pripravili vam bomo prilagojeno ponudbo. Za več informacij nas lahko tudi pokličete na +386 1 620 26 16.