Kako dobri so strojni prevajalniki #3: Koronavirus

Z izbruhom koronavirusa so v naše besedišče čez noč vstopili izrazi, kot sta samoizolacija in socialno distanciranje. Slednje prakticiramo tudi Aikwitovi sodelavci, tako da smo tokrat glede na ukrepe za zajezitev okužbe, med katerimi je tudi zaprtje knjižnic, strojne prevajalnike preizkusili s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije za ohranjanje duševnega zdravja v samoizolaciji. Še več podobnih testov strojnih prevajalnikov najdete na našem blogu (1, 2). Celotna priporočila v angleškem jeziku so na voljo tukaj. Ker v Aikwitu sledimo najnovejšemu razvoju v stroki, smo med prevajalnike uvrstili tudi Amazon Translate, ki od nedavnega podpira tudi slovenski jezik (več o njegovi kakovosti izveste tukaj).

WHO: People in isolation 

28. Stay connected and maintain your social networks. Even when isolated, try as much as possible to keep your personal daily routines or create new routines. If health authorities have recommended limiting your physical social contact to contain the outbreak, you can stay connected via e-mail, social media, video conference and telephone. 

29. During times of stress, pay attention to your own needs and feelings. Engage in healthy activities that you enjoy and find relaxing. Exercise regularly, keep regular sleep routines and eat healthy food. Keep things in perspective. Public health agencies and experts in all countries are working on the outbreak to ensure the availability of the best care to those affected. 

30. A near-constant stream of news reports about an outbreak can cause anyone to feel anxious or distressed. Seek information updates and practical guidance at specific times during the day from health professionals and WHO website and avoid listening to or following rumors that make you feel uncomfortable.

Izvirna priporočila Svetovne znanstvene organizacije.

Pa poglejmo, kako so se odrezali strojni prevajalniki:

Ljudje v osami

28. Ostanite povezani in vzdržujte svoja socialna omrežja. Tudi ko ste izolirani, poskusite čim več obdržati svoje osebne dnevne rutine ali ustvariti nove rutine. Če so zdravstvene oblasti priporočile, da omejite vaš fizični socialni stik za preprečevanje izbruha, lahko ostanete povezani prek e-pošte, družbenih medijev, videokonference in telefona.

29. V času stresa bodite pozorni na lastne potrebe in občutke. Ukvarjajte se z zdravimi dejavnostmi, v katerih uživate, in se sprostite. Vadite redno, imejte redno rutino spanja in jejte zdravo hrano. Naj bodo stvari v perspektivi. Javne zdravstvene agencije in strokovnjaki v vseh državah delajo na izbruhu, da bi zagotovili zagotovitev najboljše oskrbe prizadetim.

30. Skoraj konstanten pretok novic o izbruhu lahko povzroči, da se bo kdo počutil tesnobno ali v stiski. Poiščite informacije o posodobitvah in praktičnih napotkih ob določenih obdobjih dneva pri zdravstvenih delavcih in na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije ter se izogibajte poslušanju ali spremljanju govoric, zaradi katerih se počutite neprijetno.

Google Translate

Osebe v izolaciji 

28. Ostanite povezani in vzdržujte svoja družabna omrežja. Tudi če ste izolirani, poskusite čim bolj obdržati svoje osebne dnevne rutine ali ustvariti nove rutine. Če so zdravstveni organi priporočili omejitev vašega fizičnega družbenega stika na izbruh, lahko ostanete povezani prek e-pošte, družabnih medijev, video konference in telefona. 

29. V času stresa bodite pozorni na svoje potrebe in občutke. Sodelujte v zdravih aktivnostih, ki jih uživate in se sprostite. Redno vadite, hranite redne rutine spanja in jedo zdravo hrano. Naj stvari v perspektivi. Agencije za javno zdravje in strokovnjaki v vseh državah se ukvarjajo z izbruhom, da bi zagotovili najboljšo oskrbo prizadetim osebam. 

30. Skoraj stalen tok novic o izbruhu lahko povzroči, da se kdorkoli počuti zaskrbljen ali stiski. Poiščite posodobitve informacij in praktična navodila v določenih časih čez dan od zdravstvenih delavcev in spletne strani WHO ter se izogibajte poslušanju ali spremljanju govoric, zaradi katerih se boste počutili neprijetno.

Amazon Translate

Osebe v izolaciji

28. Ostanite povezani in ohranite Družabna omrežja. Tudi ko izolirani, poskusite čim bolj obdržati vaše osebne dnevne rutine ali ustvariti nove rutine. Če zdravstveni organi priporočajo omejevanje fizičnega družabnega stika z izbruhom, lahko ostanejo povezani prek e-pošte, družbenih medijev, video konference in telefona.

29. v času stresa, bodite pozorni na svoje potrebe in občutke. Uživajte v zdravih aktivnostih, ki jih uživate in se sprostite. Vaja redno, obdržati redne spanja rutino in jesti zdravo hrano. Obdrži stvari v perspektivi. Javnozdravstvene agencije in strokovnjaki v vseh državah se ukvarja z izbruhom, da se zagotovi razpoložljivost najboljše oskrbe prizadetih.

30. skoraj konstantno tok novic poročil o izbruhu lahko povzroči vsakomur, da se počutijo tesnobe ali stiski. Poiščite informacije posodobitve in praktične smernice ob določenih časih podnevi od zdravstvenih delavcev in WHO spletne strani in se izogibajte poslušanju ali po govorice, da se počutite neprijetno.

Microsoft Bing

Ljudje v izolaciji

28. Ostanite povezani in vzdržujte svojo socialno mrežo. Tudi ko ste izolirani, poskušajte obdržati svoje vsakodnevne navade ali ustvarjajte nove navade. Če zdravstveni organi imajo priporočena omejitev fizične socialne stike, da vsebuje izbruha, lahko ostanete v stiku prek e-pošte, družabnih medijev, video konference in telefon.

29. V stresnih časih bodite pozorni na svoje potrebe in občutke. Ukvarjajte se z zdravimi aktivnostmi, ki jih uživate in se sproščate. Redno telovadite, redno spite in jeste zdravo hrano. Drži stvari v perspektivi. Agencije za javno zdravje in strokovnjaki iz vseh držav delajo na izbruhu, da bi zagotovili razpoložljivost najboljše oskrbe za prizadete.

30. Zaradi nenehnih poročil o izbruhu se lahko vsak počuti zaskrbljenega ali vznemirjenega. Iščejo informacije, posodobitve in praktične napotke ob določenih urah v dnevu od zdravstvenih delavcev in KI spletno mesto in se izognili poslušanjem ali po govorice, da se boste počutili neprijetno.

Yandex Translate

Ljudje v izolaciji

28. Ostanite povezani in držite družabna omrežja. Tudi ko je izolirana, se čim bolj potrudita, da obdržita svoje vsakdanje navade in ustvarita nove rutine. Če so zdravstveni organi priporočili omejitev fizičnega socialnega stika za zajetje izbruha, lahko ostanete povezani preko e-pošte, socialnih medijev, video konference in telefona.

29. V času stresa, bodi pozoren na svoje potrebe in občutke. Ukvarjajte se z zdravimi dejavnostmi, ki jih imate radi in se vam zdi sproščujoče. Redno telovaditi, redno spati in jesti zdravo hrano. Imej stvari v perspektivi. Agencije za javno zdravje in strokovnjaki v vseh državah delajo na izbruhu, da se zagotovi dostopnost najboljše pomoči tistim, ki so prizadeti.

30. Kratkotrajen tok poročil o izbruhu lahko povzroči, da je vsakdo zaskrbljen ali v stiski. Poiščite informacije o posodobitvah in praktičnih smernicah ob določenem času med zdravstvenim delavcem in spletno stranjo Svetovne zdravstvene organizacije, pri čemer se ne smete poslušati ali slediti govoricam, zaradi katerih vam je neprijetno.

IJS

Kaj lahko opazimo

Google Translate se je po pričakovanjih odrezal odlično, prav tako dobro (če ne celo boljše, vsaj na podlagi določenih izrazov) pa je nalogo opravil tudi Amazon. Ostali prevajalniki za vodilnima zaostajajo tako na pomenski kot na slovnični ravni, pri čemer največji težavi ostajata sklanjanje in vrstni red besed v stavku. Zanimivo je, da je Google vse glagole dosledno prevedel v velelniku, kar je ustrezna oblika za priporočila.

GT in prevajalnik IJS sta frazo “to contain the outbreak” ustrezno prevedla kot “za preprečevanje izbruha” oziroma “za zajetje izbruha”, medtem ko so drugi prevajalniki outbreak povezali s social contact: “družbenega stika na izbruh” (AT), “družabnega stika z izbruhom” (Bing) in “socialne stike, da vsebuje izbruha” (Yandex). Kot smo že opazili v predhodnih testih strojnih prevajalnikov, največje težave povzročajo ustaljene fraze, kot so “keep routines”, “keep things in perspective” “working on (the outbreak)”. Prvo je najboljše prevedel Google z “imejte redno rutino spanja” – AT je izbral “hranite redne rutine spanja”, Bing “obdržati redne spanja rutino”, Yandex in IJS pa “redno spite” oziroma “redno spati”. Izraz “keep things in perspective” so prevajalniki po pričakovanjih prevedli dobesedno, čeprav bi bil v slovenščini primernejši prevod “ohranite mirno kri. “Working on the outbreak” sta najustrezneje prevedla Amazon in Bing, pri čemer le Amazon upošteva ustrezno ujemanje osebka in povedka: “(agencije in strokovnjaki)” se ukvarjajo z izbruhom.

Kot se je že izkazalo, pri vsakem testu vsaj enkrat izstopa tudi Yandex – tokrat je pri izrazu “near-constant stream of news” kot edini opustil tok oziroma pretok in izraz prevedel kot “nenehna poročila o izbruhu”. IJS in Google Translate sta kratico WHO edina ustrezno razvezala v Svetovna zdravstvena organizacija.

In ocene?

  Google Bing Yandex IJS Amazon
Andraž 4 2.5 2.5 2.5 3.5
Goran 4 2 2 2.5 3.5
Damijan 4 2 2.5 2 3.5
Davorin 4.5 2 2 1.5 3.5
Povprečje 4.12 2.12 2.25 2.12 3.5


Tako. Upam, da se naslednjič spopademo s kakšno zdravju bolj prijazno tematiko. Na svidenje!

* Omejitev velikosti datotek je 10 MB. Če imate večje datoteke, izpolnite kontaktne podatke in naša prodajna ekipa vas bo nemudoma kontaktirala.

Potrebujete prevod?

Kontaktirajte nas in pripravili vam bomo prilagojeno ponudbo.

Izpolnite obrazec in pripravili vam bomo prilagojeno ponudbo. Za več informacij nas lahko tudi pokličete na +386 1 620 26 16.