Kaj so pomnilniki prevodov ali kako prihraniti pri prevajanju

Če se ukvarjate s prevodi navodil za uporabo, ste se zagotovo že srečali s podobno situacijo:

 

Podjetje A, ki se ukvarja s proizvodnjo klimatskih naprav, ima na trgu model klimatske naprave A456-Top-klima, ki je še posebej uspešen, zato se odločijo, da ga bodo posodobili z modulom za upravljanje prek mobilne aplikacije na pametnem telefonu. Vse ostale specifikacije in funkcije ostanejo enake. Skupaj z novim modelom, ki se imenuje A456-Top-klima-W (kjer W pomeni “Wireless”), pride tudi knjižica z navodili, ki je identična prejšnji, le da ima dodatno poglavje o upravljanju z mobilno aplikacijo. Najlažje bi bilo, če bi lahko kar v stara navodila dodali novo poglavje, toda zamenjati je treba tudi ime modela v celotnih navodilih in popraviti številčenje poglavij, poleg tega pa so stara navodila v obliki PDF, ki ni najbolj primerna za urejanje. Kaj naj se torej lotimo prevajanja, da bodo stroški čim nižji?

 

To težavo zelo elegantno rešimo z uporabo naprednih prevajalskih okolij, ki prevode posameznih segmentov shranjujejo v bazo oz. pomnilnik prevodov, da jih lahko naslednjič prevajalec enostavno prikliče in uporabi. Oglejmo si, kako pomnilnike prevodov izkoriščamo v podjetju Aikwit!

 

Prevajalska okolja

 

Namenska prevajalska okolja so uveljavljeni programi za prevajanje, ki ponujajo številne funkcije za hitrejše in bolj učinkovito prevajanje. Program “segmentira” oz. razdeli dokument, ki ga želimo prevesti, na osnovne elemente – stavke, naslove, alineje – kot prikazuje slika 1.

 

Slika 1. Zgoraj je prikazano izvirno besedilo na spletni strani, spodaj pa segmentirano besedilo v prevajalskem programu. Kot lahko opazimo, je program odstavek razdelil na 3 segmente (2, 3, 4), kar ustreza tudi številu stavkov v odstavku.

 

Ko posamezen segment prevedemo, se shrani v pomnilnik prevodov, ki je osnovna funkcija vsakega prevajalskega okolja in nam omogoča, da iščemo po starih prevodih oziroma jih znova uporabimo, če se segment ponovi.

 

Slika 2 prikazuje primer, ko prevod najdemo v pomnilniku prevodov.

 

Slika 2. Segment smo že prevedli v preteklosti in prevajalski program ga prevajalcu ponudi (zeleno označen segment na desni).

 

Pomnilniki prevodov pa pomagajo tudi pri prevajanju delno spremenjenih segmentov, če se na primer spremeni samo nekaj besed v stavku, kot lahko vidimo na sliki 3.

 

Slika 3. Stara verzija besedila se je začela z “Aikwit za velikega nemškega naročnika izvaja …”, nova pa je bila spremenjena v “Aikwit za velikega slovenskega naročnika izvaja …”. V spodnjem desnem kotu tudi natančno vidimo spremembe v besedilu. Prevajalec lahko tako samo minimalno popravi obstoječi prevod.

 

Kaj uporablja Aikwit

 

Aikwit pri svojem delu uporablja spletno prevajalsko okolje Memsource, ki deluje v brskalniku in omogoča delo v vseh operacijskih sistemih. Pomnilnik prevodov za iskanje uporablja tehnologijo Elasticsearch, zato lahko hitro išče po velikih količinah besedil. Poleg tega pa ponuja še druge funkcije, ki omogočajo hitrejše prevajanje, pa tudi večjo doslednost in s tem boljšo kakovost prevodov:

  • upravljanje terminologije
  • integracija z orodji za strojno prevajanje
  • orodja za avtomatsko zagotavljanje kakovosti

 

Za vsakega naročnika imamo svoj pomnilnik prevodov, da ne prihaja do prekrivanja prevodov in uporabe neprimerne terminologije, za številne večje projekta pa pripravimo tudi terminološko bazo, s katero zagotovimo dosledno rabo pravilne terminologije.

 

Kaj pa stroški?

 

Vsak besedilo za prevod primerjamo z bazo in izračunamo efektivno število besed (oz. strani), ki jih je treba prevesti. Primerjanje se izvaja s pomočjo “fuzzy” ujemanja in posamezni segmenti se razporedijo v razrede glede na stopnjo ujemanja. Poleg tega primerjamo tudi segmente znotraj istega dokumenta in jih upoštevamo pri izračunu efektivnega števila besed (na primer naslov poglavja se pojavi tako v kazalu kot v besedilu).

 

Posameznim razredom pripišemo ustrezno stopnjo popusta in nato izračunamo končno število besed za obračun. Višina popusta je odvisna od stopnje ujemanja z bazo: višje kot je ujemanje, večji je popust. Običajno uporabljamo tako shemo:

  • ponovitve: 70% popusta
  • 100% zadetki iz baze: 70% popusta
  • 95-99% zadetki iz baze: 67% popusta
  • 85-94% zadetki iz baze: 34% popusta
  • 75-84% zadetki iz baze: 34% popusta
  • ostalo: 0 popusta

Oglejmo si še konkreten primer:

 Št. besed
Vse19523
Ponovitve4013
100% zadetki3268
95-99% zadetki890
85-94% zadetki502
75-84% zadetki830
ostalo10020
Dejansko število besed za obračun13444

 

Z uporabo pomnilnika prevodov smo tako število besed za obračun znižali za 6079 oziroma za slabo tretjino. Ob naslednji posodobitvi modela bodo novi prevodi že v bazi, zato bo prihranek še višji.

* Omejitev velikosti datotek je 10 MB. Če imate večje datoteke, izpolnite kontaktne podatke in naša prodajna ekipa vas bo nemudoma kontaktirala.

Potrebujete prevod?

Kontaktirajte nas in pripravili vam bomo prilagojeno ponudbo.

Izpolnite obrazec in pripravili vam bomo prilagojeno ponudbo. Za več informacij nas lahko tudi pokličete na +386 1 620 26 16.